انواع تفکر(ویژه مربیان)

دوره مهارت های نرم ویژه مربیان آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای کشور

هزینه شرکت در دوره
1,000,000 تومان
خرید دوره
صفحه اصلی
دوره ها
دوره های من
بلاگ
سایر