کوچینگ (ویژه مدیران،موسسین و مربیان)

دوره مهارت های تخصصی ویژه موسسین و مدیران آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای کشور

هزینه شرکت در دوره
1,000,000 تومان
خرید دوره
صفحه اصلی
دوره ها
دوره های من
بلاگ
سایر