اصول رهبری (ویژه مدیران و موسسین)

دوره مهارت های تخصصی ویژه موسسین و مدیران آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای کشور

هزینه شرکت در دوره
1,500,000 تومان
خرید دوره
صفحه اصلی
دوره ها
دوره های من
بلاگ
سایر