ارگونومی در محیط کار

مدت دوره: 4 ساعت

قالب محتوایی: متن - عکس نوشته

نوع آموزش: تعاملی (امکان پرسش و پاسخ با مدرس- ارسال نظرات)

مخاطبین: پرسنل سازمانهای دولتی و خصوصی

هزینه شرکت در دوره
300,000 تومان
خرید دوره
صفحه اصلی
دوره ها
دوره های من
بلاگ
سایر